Vad är modern konst?

Konst har existerat sen, ja sen många många många år sen. Inom antikens konst finns ju exempel på konst från Mesopotamien, Egypten, Grekland, Etrurien och Romerska riket. Innan det finns den så kallade förhistoriska konsten, som är allt konst från stenålder och fram till det som kännetecknas som historisk tid, Fortsätt läsa